Get Adobe Flash player

Sapiens Travel Kft.  

2024
június
HKSCPSV
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
01020304050607

 

Utazási szerződés

(A társaság cégneve: SAPIENS TRAVEL Korlátolt Felelősségű Társaság,
(továbbiakban SAPIENS TRAVEL)
Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 23.   2. em/1.
Tel. +36/1 3150141
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.     Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; Cégjegyzékszám: 01-09-886737

Adószáma: 14054363-2-41         Engedélyszám:000888
A szolgáltató felügyeletét ellátó hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály címe: 1124 Bp. Németvölgyi út 37-39. Tel.: +36 1 4585-540
internet és e-mail címe: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szakmai biztosítékot nyújtó szervezet neve: Európai Utazási Biztosító Zrt.
H-1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3313 ∙ Fax: +36 1 452 3436
A szakmai biztosítékot megalapozó szerződés(kötvény) száma: 2015/046
Nemzetközi utazásszervezésre és belföldi utazásszervezésre vonatkozó jogszabályok:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályai 2009. évi LXXVI. törvény valamint
Az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről szóló 213/1996 dec. 23. kormányrendelet.

1./ A SAPIENS TRAVEL által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416.§-a, az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a jelen Általános Utazási Feltételekben foglaltak az irányadók.
2./ Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg megfizetésével, és az utazási szerződés egyidejű aláírásával létrejön az Utas és a SAPIENS TRAVEL között az utazási szerződés.
Lekérésre történő foglalás esetén, foglalási díj kérhető, melynek összege 4.000.-Ft/megrendelés. Ez az összeg az árajánlat elfogadásakor és a foglalás véglegesítésekor a részvételi díjba beszámításba kerül. Amennyiben az Utas az árajánlatot nem fogadja el, minden esetben 50 %-ot térítünk vissza a foglalási díjból.
Ha jelentkezését helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el az Iroda, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a SAPIENS TRAVEL értesíti. Ezen értesítésig az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja, és a SAPIENS TRAVEL a befizetett előleget visszafizeti. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az útlevelet - az útlevélre vonatkozó általános előírások szerint - saját költségére az Utasnak kell beszereznie.
3./ Ha az előleg befizetésétől az utazás megkezdése előtti 14. napig a programokban lényeges változás következne be, akkor az Iroda közvetlenül tájékoztatja az Utast. Amennyiben ezt tudomásul veszi, a szerződés ezzel a tartalommal jön létre. Ha az Utasnak a változás nem felel meg, úgy a már befizetett összeget az Iroda visszafizeti.
4./ A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a SAPIENS TRAVEL szervezési költségeit és az általános forgalmi adót foglalja magában. Az. utazási- és az útlemondási biztosítást a részvételi díj nem tartalmazza, ezek irodánkban megköthetők.
5./ Az utazási előleget a jelentkezéskor, (a részvételi díj 40 %-a), a részvételi díj fennmaradó részét legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon kell befizetni. Az indulást megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén az utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg a SAPIENS TRAVEL részére. Csoportok esetén a részvételi díj fennmaradó részét 60 nappal az utazás előtt kell befizetni. Fakultatív programokat előre meghatározott létszám jelentkezése esetén szervez az iroda. Fakultatív programon való részvételi szándékot az előleg befizetésekor, illetve legkésőbb a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor szükséges bejelenteni. Kivételes esetben helyszíni jelentkezést is elfogad az iroda, ilyen esetben azonban a fakultatív program ellenértékét a helyszínen, az adott ország pénznemében, a programon való részvétel előtt kell megfizetni. Ha elegendő jelentkező hiányában a fakultatív program elmarad, a befizetett összeget az iroda levonás nélkül visszatéríti.
6./ Az utazási szerződésben meghatározott díjak nem emelhetők, kivéve a bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, közlekedési költség, valutaárfolyam megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték változása miatt a SAPIENS TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés indokát az Utassal írásban közölni köteles. Amennyiben a részvételi díj emelése a 15 %-ot meghaladja, az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az Utas a szerződéstől elállhat, és a SAPIENS TRAVEL a befizetett teljes összeget visszatéríti. Ugyanakkor a részvételi díj csökkenését is érvényesíteni kell az utazó javára, ha fentebb említett külső tényezők változása azt megalapozza.
7./ Az Utas köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat,(pl. útlevél, vám, devizajogszabályok) előírásokat betartani. Az ezek elmulasztásából, vagy megszegéséből eredő károk és költségek megfizetése az utast terhelik.
8./ A SAPIENS TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányzik, vagy az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható (emberi életet, egészséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető) külső körülmény veszélyezteti.
A befizetett előleget a SAPIENS TRAVEL visszatéríti, azonban az Utas semmiféle egyéb költségtérítésre nem jogosult.
Az Utas joga továbbá, hogy az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényeljen abban az esetben, ha erre az Irodának lehetősége van. Díjkülönbözet esetén magasabb árfekvésnél az Utas, míg alacsonyabb kategóriájú szolgáltatás igénybevételénél az Iroda köteles a különbözetet meg/visszafizetni.

9./ Az Utas az utazás megkezdése előtt – a SAPIENS TRAVEL részére elküldött írásbeli nyilatkozattal – az utazási szerződést átruházhatja más utasra illetve az utazási szerződést felmondhatja.

Amennyiben az Utas nem az utazási szolgáltatások lényeges változása miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles a SAPIENS TRAVEL költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

36. napig a részvételi díj 10 %-a
35-21 nap között a részvételi díj 30 %-a
20-7 nap között a részvételi díj 70 %-a
6 napon belül a részvételi díj 100 %-a,
de minden esetben 10.000.-Ft.
 
 
Csoportos külföldi utazás esetén:
60. napig a részvételi díj 10 %-a
59-36 nap között a részvételi díj 40 %-a
35-21 nap között a részvételi díj 55 %-a
20-7 nap között a részvételi díj 80 %-a
6 napon belül a részvételi díj 100 %-a,
de minden esetben 10.000.-Ft.

10./ Ha az Utast valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megszegése miatt az utazásból kizárják, a befizetett díjat a SAPIENS TRAVEL nem fizeti vissza részére.

11./ Ha az Utas lemondási biztosítással rendelkezik, ezen biztosítási szerződés fennállása esetén a lemondásából eredő kárának megtérítését a biztosítási szerződés tartalmazza.

12./ Ha az utazási szerződésben, illetőleg az Általános Utazási Feltételekben vállalt szolgáltatások valamelyike a SAPIENS TRAVEL-nek felróható okból elmarad, az iroda az azzal arányos díj visszafizetésére köteles.

13./ A SAPIENS TRAVEL nem köteles a részvételi díjat csökkenteni vagy viszafizetni, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

14./ Amennyiben az utazás teljesítése „vis maior” (pl. természeti katasztrófa, háború, zavargások, sztrájk, járvány stb.) miatt veszélybe kerül, mind a Megrendelő, mind az Iroda felmondhatja a szerződést. Ha az úti cél vagy az útvonal olyan területet érint, amely a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján egyértelmű konzuli nyilatkozattal az utazásra nem javasolt térségek között az utazási célországokat és térségeket megjelölő 1-es kategória felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező - amennyiben ez lehetséges - helyettesítő szolgáltatást vagy az előzetes utas általi befizetéssel megegyező összegben egy későbbi időpontra érvényesíthető utazási utalványt (voucher) kínál fel. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbözetet az utazásszervező az utas részére visszatéríti. Amennyiben az utas a fenti esetben eláll a szerződéstől, az utazásszervező részére visszatéríti a befizetett díjat.  

Amennyiben a vis maior esete az utazás megkezdése után merül fel, és az utazás félbeszakad, az Iroda köteles minden szükséges intézkedést megtenni a Megrendelő hazautaztatása érdekében és ennek költségeit megelőlegezni.

15./a A SAPIENS TRAVEL az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti.

A SAPIENS TRAVEL szerződésszegése esetén a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az utazási irodától, mint „szakvállalattól” elvárható.

15./b  Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges kifogásait közvetlenül a szolgáltatónak köteles a legrövidebb időn belül bejelenteni, a kifogásokról jegyzőkönyvet felvetetni, és azt a helyszínen a szolgáltató felelős képviselőjével (külföldi partnerével) köteles aláírattatni. Az Utas nem szerződésszerű (hibás vagy hiányos) teljesítésből származó kártérítési igényét a hazaérkezést követő 7 napon belül köteles írásban a fentebb jelzett jegyzőkönyv becsatolásával együtt az utazási irodánál bejelenteni. Az előbb jelzett határnapon túl kártérítési igény bejelentését az Utazási Iroda nem fogadja el.

Az utazó saját maga orvosolhatja az utazási szerződés hibás teljesítését, amennyiben az utazási iroda nem tesz megfelelő lépéseket. A keletkező költségek megtérítését az utazó az utazási irodától követelheti. Az utazási iroda köteles legfeljebb három éjszakára, lehetőleg az eredetivel azonos színvonalú szállást biztosítani az utazó számára, ha a hazautaztatás elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges.

16./ Repülőgéppel történő utazás esetén az Utazási Irodával kötött szerződésen túl automatikusan a repülőtársaságok utazási feltételei is érvényesülnek.

17./ Az Utazási Iroda a kijelölt szálláskategórián belüli változtatási jogot fenntartja.

18./ Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19./ Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha az továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a SAPIENS TRAVEL, vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalat) átvette.

20./ Ha az Utas az utazás során hirtelen megbetegszik, vagy balesetet szenved, az ellátás és kezelés költségeit, amennyiben az Utas biztosítási szerződést kötött, a biztosító az utasbiztosítás keretében és feltételei között megtéríti.

Az aktív sportolás céljából indított túrán (pl. sítúra, illetve hegymászás) az Utas saját felelősségére vesz részt.

21./ A SAPIENS TRAVEL által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

22./ A jelen Általános Utazási Feltételek az egyedi utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. Az Általános Utazási Feltételektől való eltérés jogát a SAPIENS TRAVEL fenntartja, azonban az eltérést az utazási szerződésnek tartalmaznia kell, s annak aláírása előtt köteles az Utast erről tájékoztatni. 

23./ A jelen Általános Utazási Feltételekben meghatározott szabályok 2007. október 01. napjától visszavonásig hatályosak

 

Ez a weboldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy személyes adatoktól mentes, kizáróan csak technikai működést szolgáló cookie-kat helyezhessünk el az Ön által éppen használt digitális eszközén. A honlap nem kér és rögzít személyes adatokat, csak technikai információ kerül átmenetileg letárolásra a GDPR adatkezelési szabályzat hatókörébe tartozó cookie-k felhasználásakor.
ELFOGADOM