Get Adobe Flash player

Sapiens Travel Kft.  

2020
február
HKSCPSV
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282901
02030405060708

 

Utazási szerződés

A társaság cégneve: SAPIENS TRAVEL  Korlátolt Felelősségű Társaság,(továbbiakban SAPIENS TRAVEL) Székhely: 1024 Budapest, Keleti K. u. 23. / Telephely: 1137 Budapest, Katona József u. 14. 

Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; Cégjegyzékszám: 01-09-886737     Adószáma: 14054363-2-41    engedélyszám:000888

 
A szolgáltató felügyeletét ellátó hatóság neve: MKEH
cím: 1124 Bp. Németvölgyi út 37-39. tel. 06-1-4585-521 fax. 06-1-4585-847 internet és e-mail címe: www.mkeh.gov.hu     Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
--------------------------------------------------------------------------
 
Szakmai biztosítékot nyújtó szervezet neve: Európai Utazási Biztosító 
cím: 1132 Bp. Váci út 36-38. tel.06-1-452 -3580 fax. 06-1-452 -3312 A szakmai biztosítékot megalapozó szerződés (kötvény) száma: Kezesi/2012/0027 A vagyoni biztosíték mértéke a belföldről külföldre történő – utazást tartalmazó – utazási csomag illetve belföldről belföldre történő utazásszervezői tevékenységre vonatkozóan; éves nettó árbevételt figyelembe véve lett megállapítva.

-------------------------------------------------------------------------- 

1./ Vonatkozó jogszabályok

Az iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 415-416.§-a. Az utazási és utazást közvetítő szerződésekről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. Rendeletek. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályai 2009. évi LXXVI. törvény; Az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről szóló 213/1996(XII. 23.) kormányrendelet valamint az Általános Utazási Feltételekben foglaltak az irányadók.

2./ Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével, az előleg megfizetésével, és az utazási szerződés egyidejű aláírásával létrejön az Utas és a SAPIENS TRAVEL között az utazási szerződés. Ha jelentkezését helyhiány, vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el az Iroda, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a SAPIENS TRAVEL értesíti. Ezen értesítésig az Utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja, és a SAPIENS TRAVEL a befizetett előleget visszafizeti. Egyéni és társas szervezett utazások esetén az útlevelet - az útlevélre vonatkozó általános előírások szerint - saját költségére az Utasnak kell beszereznie.

3./ Ha az előleg befizetésétől az utazás megkezdése előtti 14. napig a programokban lényeges változás következne be, akkor az Iroda közvetlenül tájékoztatja az Utast. Amennyiben ezt tudomásul veszi, a szerződés ezzel a tartalommal jön létre. Ha az Utasnak a változás nem felel meg, úgy a már befizetett összeget az Iroda visszafizeti.

4./ A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a SAPIENS TRAVELszervezési költségeit és az általános forgalmi adót foglalja magában. Az. utazási- és az útlemondási biztosítást a részvételi díj nem tartalmazza, ezek irodánkban megköthetők.

5./ Az utazási előleget(a részvételi díj 30 %-a) a jelentkezéskor, a részvételi díj fennmaradó részét legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napon kell befizetni. Az indulást megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén az utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg a SAPIENS TRAVEL részére. Csoportok esetén a részvételi díj fennmaradó részét 40 nappal az utazás előtt kell befizetni. Fakultatív programokat általában legalább 20 fő jelentkezése esetén szervez a SAPIENS TRAVEL.Fakultatív programon való részvételi szándékot az előleg befizetésekor, illetve legkésőbb a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor szükséges bejelenteni. Kivételes esetben helyszíni jelentkezést is elfogad az iroda, ilyen esetben azonban a fakultatív program ellenértékét a helyszínen, az adott ország pénznemében, a programon való részvétel előtt kell megfizetni. Ha elegendő jelentkező hiányában a fakultatív program elmarad, a befizetett összeget az iroda levonás nélkül visszatéríti.

6./ Az utazási szerződésben meghatározott díjak nem emelhetők, kivéve a bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, közlekedési költség, valutaárfolyam megváltozása, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték változása miatt a SAPIENS TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt15 nappal a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés indokát az Utassal írásban közölni köteles. Amennyiben a részvételi díj emelése a 15 %-ot meghaladja, az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az Utas a szerződéstől elállhat, és a SAPIENS TRAVEL a befizetett teljes összeget visszatéríti.

7./ Az Utas köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat,(pl. útlevél, vám, devizajogszabályok) előírásokat betartani. Az ezek elmulasztásából, vagy megszegéséből eredő károk és költségek megfizetése az utast terhelik.

8./ A SAPIENS TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 15 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám hiányzik, vagy az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható (emberi életet, egészséget, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető) külső körülmény veszélyezteti.

A befizetett előleget a SAPIENS TRAVEL visszatéríti, azonban az Utas semmiféle egyéb költségtérítésre nem jogosult.

Az Utas joga továbbá, hogy az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást igényeljen abban az esetben, ha erre az Irodának lehetősége van. Díjkülönbözet esetén magasabb árfekvésnél az Utas, míg alacsonyabb kategóriájú szolgáltatás igénybevételénél az Iroda köteles a különbözetet meg/visszafizetni.

9./ Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől a SAPIENS TRAVEL részére elküldött írásbeli nyilatkozattal bármikor elállhat. Amennyiben az Utas nem az utazási szolgáltatások lényeges változása miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles a SAPIENS TRAVEL költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

 36. napig a részvételi díj 10 %-a

35-21 nap között a részvételi díj 30 %-a

20-7 nap között a részvételi díj 70 %-a

6 napon belül a részvételi díj 100 %-a,

de minden esetben 5.000.-Ft.

Csoportos külföldi utazás esetén:

 60. napig a részvételi díj 10 %-a

59-36 nap között a részvételi díj 40 %-a

35-21 nap között a részvételi díj 55 %-a

20-7 nap között a részvételi díj 80 %-a

6 napon belül a részvételi díj 100 %-a,

de minden esetben 5.000.-Ft.

 10./ Ha az Utast valamely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megszegése miatt az utazásból kizárják, a befizetett díjat a SAPIENS TRAVEL nem fizeti vissza részére.

11./ Ha az Utas lemondási biztosítással rendelkezik, ezen biztosítási szerződés fennállása esetén a lemondásából eredő kárának megtérítését a biztosítási szerződés tartalmazza.

12./ Ha az utazási szerződésben, illetőleg az Általános Utazási Feltételekben vállalt szolgáltatások valamelyike a SAPIENS TRAVEL -nek felróható okból elmarad, az iroda az azzal arányos díj visszafizetésére köteles.

13./ A SAPIENS TRAVEL nem köteles a részvételi díjat csökkenteni, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

14./ A SAPIENS TRAVEL az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője útján teljesíti.

SAPIENS TRAVEL szerződésszegése esetén a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az utazási irodától, mint “szakvállalattól” elvárható.

15./ Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos esetleges kifogásait közvetlenül a szolgáltatónak köteles a legrövidebb időn belül bejelenteni, a kifogásokról jegyzőkönyvet felvetetni, és azt a helyszínen a szolgáltató

felelős képviselőjével (külföldi partnerével) köteles aláírattatni. Az Utas nem szerződésszerű (hibás vagy hiányos) teljesítésből származó kártérítési igényét a hazaérkezést követő 7 napon belül köteles írásban a fentebb jelzett jegyzőkönyv becsatolásával együtt az utazási irodánál bejelenteni. Az előbb jelzett határnapon túl kártérítési igény bejelentését az Utazási Iroda nem fogadja el.

16./ Repülőgéppel történő utazás esetén az Utazási Irodával kötött szerződésen túl automatikusan a repülőtársaságok utazási feltételei is érvényesülnek.

 17./ Az Utazási Iroda a kijelölt szálláskategórián belüli változtatási jogot fenntartja.

18./ Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19./ Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha az továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a SAPIENS TRAVEL, vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalat) átvette.

20./ Ha az Utas az utazás során hirtelen megbetegszik, vagy balesetet szenved, az ellátás és kezelés költségeit, amennyiben az Utas biztosítási szerződést kötött, a biztosító az utasbiztosítás keretében és feltételei között megtéríti.

Az aktív sportolás céljából indított túrán (pl. sítúra, illetve hegymászás) az Utas saját felelősségére vesz részt.

 21./ A SAPIENS TRAVEL által szervezett utazással kapcsolatos minden perben a Felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

22./ A jelen Általános Utazási Feltételek az egyedi utazási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. Az Általános Utazási Feltételektől való eltérés jogát a SAPIENS TRAVEL fenntartja, azonban az eltérést az utazási szerződésnek tartalmaznia kell, s annak aláírása előtt köteles az Utast erről tájékoztatni.

23./ A jelen Általános Utazási Feltételekben meghatározott szabályok 2006. október 01. napjától visszavonásig hatályosak.

Ez a weboldal cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy személyes adatoktól mentes, kizáróan csak technikai működést szolgáló cookie-kat helyezhessünk el az Ön által éppen használt digitális eszközén. A honlap nem kér és rögzít személyes adatokat, csak technikai információ kerül átmenetileg letárolásra a GDPR adatkezelési szabályzat hatókörébe tartozó cookie-k felhasználásakor.
ELFOGADOM